Mg.ķīm Brigita Neiberte

Izglītība

1972 - iegūta pārstrādes ķīmiskās tehnoloģijas specialitāte, inženiera–ķīmiķa tehnologa kvalifikācija (Mg. ķīm)

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās sastāvdaļu ķīmiskā analīze. Lignīna funkcionālā raksturojuma un modifikācijas metodiku izstrāde. Koksnes – polimēru kompozīti. Lignocelulozes materiālu – koksnes un koku mizas funkcionalizācija. Citas biomasas ķīmiskā analīze.

Nozīmīgākie projekti

Valsts Pētījumu Programma „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” ( N.6 ResProd. Sad N3), (2014. – 2017.) - izpildītājs.

Meža nozares kompetences centra projekts „Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte. P.2” (Nr.15-11), KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1. (2011. - 2015.) - izpildītājs.

Valsts pētījumu programmas „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgtizturības īpašībām” 5. proj. (2010. - 2013.) - izpildītājs.

Valsts pētījumu programmas „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas” 4. proj. „Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei” (2005. - 2009.) - vadītāja v.i.

Papildus informācija

Kopš 1993. gada sadarbības prakse ar Rīgas Tehnisko Universitāti mācību metodiskā materiāla izstrādē un praktisko darbu vadīšanā priekšmetā „Koksnes ķīmija” bakalaura, inženierprojektu un maģistratūras studentiem. Kopš 2012. g. lekciju kursa pasniegšana un praktisko darbu vadīšana priekšmetā „Koksnes ķīmijas pamati” RTU MĶF maģistratūras kursa studentiem.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials „Selected Processes at the Wood Processing”, vol. 688, 122-130;
  2. Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287;
  3. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; 2008, vol. 483, 1333-1347
  4. Zaķis G., Neiberte B., Verovkins A., Smogole V. Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex – obtaining of bile acid sorbent. Latvijas ķīmijas žurnāls, 3, 2006, 287-291