Dr.habil.ķīm Galija Šuļga

Izglītība

1998 -  iegūts zinātņu habilitētā doktora grāds ķīmijā (Dr.habil.chem); specialitāte: „Koksnes ķīmija” .

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un lignīna ķīmija. Lignīna modificēšana. Lignīnu saturošo polielektolītu un interpolimēru kompleksu sintēze, reakcijas, uzbūve, fizikāli-ķīmiskas īpašības. Lignīna saistvielas un virsmas aktīvās vielas, to uzvedība dažadās starpfāžu robežās. Lignīna modificēšanas produkti vides draudzīgām tehnoloģijām (augsnes struktūras uzlabošanai, cīņai ar augsnes eroziju, grunts ceļu atputekļošanai, kā arī surfaktantu, emulsijas stabilizatoru, virsmas modifikatoru un saistvielu izstrāde un izpēte). Lignocelulozes kā pildvielas funkcionalizēšana. Koksnes polimēru kompozītmateriāli (savietojamība, sastāvi, īpašības, tehnoloģija). Hibrīda kompozītkoagulanti  notekūdeņu attīrīšanai (sastāvi, reakcijas, pielietošanas paņēmieni).

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte”. SIA „Meža nozares kompetences centrs”- LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/003. 2011-2015.  Vadītājs. Eureka" E! 2622  projekts - Prevention and control of forest soil erosion  on coastal strip of the Baltic Sea by using lignin-based polymers" (Forest Soil Erosion). 2004-2011. Vadītājs. Eiropas IP projekta WOOD NET - The implementation of the research potential of the Latvian state Institute of Wood Chemistry in the European Research Area” -tematiskā virziena “Knowledge-based biomass polymeric products with multiple functions. 2008-2011. Vadītājs. 

Papildus informācija

Dalība starptautiskās sabiedrībās: American Society of Agricultural and Biological Engineers (2001- ); American Science Advisory Boards (2002- ); Deputy Director of the  International Biographical Centre (2004- ); American Chemical Society (2008- ). Latvijas  pārstāvis Cost Akcijas FP 0701  (2008-2012). Aicinātas lekcijas: Application of industrial wood waste for the development of multipurposes glue. - The XXI Congress of International Union of Forestry Research Organizations, Kuala Lumpur, Malaysia, 7-12 August, 2000.

Nozīmīgākās publikācijas

Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953 Shulga G., Neiberte B., Matvejs J., Uzulis S., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Brovkina J., Livcha S. (2017). Tailored functionalization of waste hardwood lignocellulose for making recycled polymer-based composites. In: Papers of the 25th European Biomass Conference: Setting the course for a biobased economy. Ed. L. Ek, H. Ehrnrooth, N. Scarlet, A. Grassi and P.Helm. Published by ETA-Florence Renewable Energies. 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden, pp.1329-1334. ISSN 2282-58191.  Shulga G., Jaunslavietis J., Ozolins J., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Shakels V. (2016). Properties of recycled polypropylene based composites incorporating treated hardwood sawdust. AIP Conference Proceedings of  the 8th International Conference „Times of Polymers and  Composites. From Aerospace to Nanotechnology.” Ed. A. D’Amore, D. Acierno and L.Grassia. Naples, Italy. Vol.1736. Shulga G., Betkers T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne, O., Ambrazaitienė, D., Žukauskaitė, A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287. Shulga G., Shakels V., Aniskevicha O., Zakharova J., Skudra S. (2009). Interfacial properties of polyelectrolyte complexes incorporating kraft lignin. Holzforschung, 63 (6), 711-714. Shulga G., Kalyuzhnaya R., Zezin A., Kabanov V. (2002). Effect of the molecular mass of lignosulphonate on the interaction with polymeric cation in dilute aqueous solutions and the properties of interpolyelectrolyte complexes formed. Cellulose Chemistry and Technology. 36 (3/4), 225-241. ISSN 0576-9787.