Dr.sc.ing. Jūlija Brovkina

Izglītība

2013 - Inženierzinātņu doktora grāds ķīmijas tehnoloģijā (Dr.sc.ing.).

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes ķīmija. Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas metožu izstrāde. Lignīnsaturošu vielu modifikācija un sorbentu izstrāde.

Nozīmīgākie projekti

2020 -  LV KĶI Bioekonomikas grants – Jaunās lignīna - hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām (LignoHitBioKM) - Izpildītājs. 2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM) - Izpildītājs. 2011 - 2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.) - Izpildītājs. 2010 - 2013 - Valsts pētījumu programma - Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) (Nr. 2010.10-4/VPP-5). 4.3. temats. Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli, Jaunu kompozītmateriālu, kas iekļauj modificētus produktus no lapkoku atlikumiem, izstrādāšana un to īpašību optimizēšana - Izpildītājs. 2011 - Grants Nr. 09-1610c - Jauni daudzfunkcionāli polimēru produkti no lignocelulozes, polioliem un lignīniem, to iegūšana, modificēšana ar nanodaļiņām un īpašības.

Papildus informācija

2009 - Pēc LZA Senāta 2009.gada 20.janvāra lēmuma izteikta atzinība par maģistra darbu “Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai”. 2008 - 18. decembrī 2008. gadā no Rīgas domes saņemts atzinības raksts par piedalīšanos 2008. gada studentu zinātnisko darbu konkursā par Rīgas ilgtspējīgu attīstību ar darbu “Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai”.

Nozīmīgākās publikācijas

Brovkina J., Shulga G., Ozolins J., Neiberte B., Verovkins A., Lakevics V. 2020. The advanced application of the wood-originated wastewater sludge. Agronomy Research 18(S1), 729–741, 2020   https://doi.org/10.15159/ar.20.022 Brovkina J.,Shulga G., Neiberte B., Ozoliņs J. 2015. Difference in the Treatment Effectiveness of Woodworking Wastewater between Polyaluminium Chloride-Based Coagulants. Environment. Technology. Resources, 64-70. Brovkina J., Shulga G., Ozolins J., Irbe Z., Turks M., Rjabovs V. 2013. Characteristics of the coagulate obtained during the process of model wastewater treatment. Environment, Technology, Resources, Vol 1, 9-12. Brovkina J., Shulga G., Vitolina S., Neiberte B., Ozolins J., Turks M., Rjabovs V., Neilands R. 2012. Usage of coagulation with ozonation for treatment of model wastewater of wood processing with aluminium salts. ASABE - 21st Century Watershed Technology Conference and Workshop: Improving Water Quality and the Environment, 97-106. Brovkina J., Lakevičs V., Stepanova V., Ozolins J., Bērziņa-Cimdiņa L., Shulga G.2012.  Development of effective sorbents on Latvian clay basis. Scientific Journal of Riga Technical University, Material Science and applied Chemistry, 26, 37-41. Brovkina J., Shulga G., Ozolins J. 2011. Coagulation of wood pollutants from model wastewater by aluminium salts, Environment, Technology, Resources, 1, 63-67.