Mg.sc.ing. Oskars Grīgs

Izglītība

2010 - ... Inženierzinātņu doktora studijas Kīmijas tehnoloģijas specialitātē,  Rīgas Tehniskā unviversitāteMateriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvija

2010: Inženierzinātņu maģistra grāds Ķīmijas tehnoloģijas specialitātē, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, Latvija

2004: Āgenskalna Valsts ģimnāzijaLatvija (www.avg.lv) 

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija. Fermentācijas procesu modelēšana un kontrole. Kompetence progresīvu un uz modeli bāzētu metožu pielietošanai fermentācijas procesu ar piebarošanu optimizācijā un kontrolē. Procesa raksturlielumu (biomasas/substrāta koncentrācijas, elpošanas koeficients (RQ) u.c.) aprēķins tiešsaistes režīmā lietojot netiešās mērījumu un datu analīzes metodes.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts, „Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros“, projekta Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025, pētnieks.

SIA VBBKC, „Matemātisko modeļu izveide un pielietojums fermentācijas procesos kā mijiedarbības un vadības izpētes instruments“, projekta Nr. L-KC-11-0005, KC/2.1.2.1.1/10/01/006, inženieris.

ESF projekts, “Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā”, aktivitāte 1.1.1.2. “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, projekta Nr. 2009/0207/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/128, pētnieks.

Papildus informācija

2010 - ...       Pētnieks/inženieris, LVA Koksnes ķīmijas institūts, A/S "Biotehniskais centrs" (www.btc-automation.lv, www.bioreactors.net).

2005 - 2008:  Asistents, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (RTU), Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Vanags J., Kunga L., Dubencovs K., Galvanauskas V., Balode M., Grīgs O. The effect of shaking, CO2 concentration and light intensity on biomass growth of green microalgae Desmodesmus communisEnvironmental Research, Engineering and Management, 2015, 4(70): 73-79.
  2. Galvanauskas V., Grīgs O., Vanags J., Dubencovs K., Stepanova V. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation Processes. Engineering in Life Sciences, 2013, Vol.13, Iss.2, pp.172-184. ISSN 1618-2863. Available from: doi:10.1002/elsc.201200012.
  3. Vanags J., Galvanauskas V., Grigs O., Dubencovs K., Stepanova V. On-line model-based optimization and control of fed-batch processes using Matlab code, OPC server, SCADA, and PLC. New Biotechnology: Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, Istambul, Turkey, Vol. 2, Supplement,  23 – 26 September 2012, S163 p.
  4. Vilums S., Grigs O. Application of functional state modelling approach for yeast Saccharomyces cerevisiae batch fermentations state estimation // Proceedings of the 5th International Scientific Conference, ISBN 978-9984-48-065-7, Latvia, Jelgava, April 26 – 27, 2012. 1744.-1744. p.
  5. Grigs O., Vanags J., Galvanauskas V. Model based Escherichia coli bacteria fermentation // 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University: Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University, Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvia, Riga, October 13 - 15, 2011. - 1744.-1744. p.
  6. Vanags J., Grigs O., Viesturs U., Priede A. Flexible Approach by Development of Fed-Batch Algorithms for Fermentations under pO2 Cascade Control // CHISA: Summaries 5: Systems and Technology, Czech Republik, Prague, August 28 – September 1, 2010. - 1744.-1744. p.