Dr. sc. ing. Oskars Grīgs

Izglītība

2016 - Inženierzinātņu doktora grāds (Dr. sc. ing.), Kīmijas tehnoloģijas specialitāte,  Rīgas Tehniskā unviversitāteMateriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, 

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija. Fermentācijas procesu modelēšana un kontrole. Kompetence progresīvu un uz modeli bāzētu metožu pielietošanai fermentācijas procesu ar piebarošanu optimizācijā un kontrolē. Procesa raksturlielumu (biomasas/substrāta koncentrācijas, elpošanas koeficients (RQ) u.c.) aprēķins tiešsaistes režīmā lietojot netiešās mērījumu un datu analīzes metodes.

Nozīmīgākie projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  pētnieks (projekta realizētājs).

​ERAF projekts „Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem“, projekts Nr.Nr.1.1.1.1/16/A/144, 01.2017-09.2017., pētnieks.

ERAF projekts „Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros“, projekts Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025, 2014-2015, pētnieks.

Papildus informācija

2009 - ...  Inženieris, A/S "Biotehniskais centrs" (www.bioreactors.net).

 

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Grigs O., Galvanauskas V., Dubencovs K., Vanags J., Suleiko A., Berzins T., Kunga L. Model predictive feeding rate control in conventional and single-use lab-scale bioreactors: a study on practical application. Chem.Biochem.Eng.Q., 2016, 30:1, 47-60.
  2. Galvanauskas V., Grīgs O., Vanags J., Dubencovs K., Stepanova V. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation ProcessesEngineering in Life Sciences, 2013, 13, 2, 172-184.