Mg.sc.ing. Tālrīts Betkers

Izglītība

1970 - Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.),  Mašīnbūvniecības tehnoloģijas, metālgriešanas mašīnu un instrumentu specialitāte - inženieris  - mehāniķis, Rīgas politehniskais institūts (tagad RTU)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna saistvielas ar termo aktīviem sveķiem. Grunts strukturēšana ar lignīna saistvielām. Koksnes polimēra kompozītmateriālu sagatavošanas tehnoloģija.

Nozīmīgākie projekti

2020 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna-hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām​ (LignoHitBioKM​). Izpildītājs. 2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Izpildītājs. 2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Izpildītājs​. 2014-2017 - Valsts pētījumu programma -  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (2014.10-4/VPP-6/6). Izpildītājs. 2011-2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr.L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs.    

Papildus informācija

2003 - Vides auditoru kurss, Institute of Environmental Mangement&Assessment (Dānija), FORCE TEHNOLOGY (Dānija). 2006 - Statistiskās metodes laboratoriju praksē, Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite. Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953. Shulga G., Betkers T.,  Vitolina S.,  Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23 (04), 279-287. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A, Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008). New lignin-based polymers for ecological  rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol. 486, 291(1333)-305(1347).