Mg.sc.ing. Tālrīts Betkers

Izglītība

Iegūts inžinierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna saistvielas ar termo aktīviem sveķiem . Grunts strukturēšana ar lignīna saistvielām. Koksnes polimēra kompozītmateriālu sagatavošānas tehnoloģija.

Nozīmīgākie projekti

European Regional Development Fund project  “Investigations of possibilities of woodworking by-products utilization”, Forest Competence Center, KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1. (2011-2015);

Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM)  LVKĶI-Bioekonomika-2017-AtkritBiomasKM (2017-)

Papildus informācija

2003.g. - Vides auditoru kurss, Institute of Environmental Mangement&Assessment (Dānija), FORCE TEHNOLOGY (Dānija).

2006.g. - Statistiskās metodes laboratoriju praksē, Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. G. Shulga, T. Betkers,  S. Vitolina,  B. Neiberte, A.Verovkins, O. Anne, D. Ambrazaitene, A. Žukauskaite. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for land protection. // Journal of Environmental Engineering and LandscapemManagement, 2015, 23 (04), pp. 279-287.
  2. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A, Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008). New lignin-based polymers for ecological  rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol. 486, 291(1333)-305(1347)
  3.   G. Shulga, T. Betkers, J. Brovkina, O. Aniskevicha, J. Ozolinš. (2008). Relationship between composition of the lignin-based interpolymer complex and its structuring ability. - Environmental Engineering and Management Journal, Vol.7, No.4, pp.397-400.