M. sc. chem Velta Fridrihsone

Izglītība

no 2017. Doktorantūra, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 2016. Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā (Ms.chem), Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Papīra, papīra līmvielu ķīmiskās un mehāniskās īpašības. Papīra restaurācija un konservācija.  Nano - celuloze un tās atvasinājumi. Cietā biokurināmā mitruma un pelnu satura analīzes.

Nozīmīgākie projekti

2019. LV KĶI grants. Kaņepju kompleksā pārstrāde un to produkti (HEMPWISDOM).  2018 – 2021. LZP FLPP. Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC).  2018. LV KĶI grants. Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell).

Papildus informācija

2015 – prakse Latvijas Nacionālajā arhīvā, Dokumentu preventīvās saglabāšanas nodaļā no 2017 – Koksnes ķīmijas skolotāja PIKC Rīgas Valsts tehnikums.

Nozīmīgākās publikācijas

Irbe I., Bikovens O., Fridrihsone V., Dzenis M. 2019 Impact of biodeterioration on structure and composition of waterlogged foundation piles from Riga Cathedral (1211 CE), Latvia. Journal of Archaeological Science: Reports, 23, 196-202. Filipova I., Fridrihsone V., Cabulis U., Berzins A. 2018 Synthesis of Nanofibrillated Cellulose by Combined Ammonium Persulphate Treatment with Ultrasound and Mechanical Processing. Nanomaterials, 8(9), 640;  Laka, M., Skute, M., Janceva, S., Fridrihsone, V., Sable, I., Vecbiskena, L., Grinfelds, U., Andze, L., Zoldners, J. 2017 Nanoparticle gels Obtained from Hardwood and Softwood Bark for Reinforcing of Paper. Solid State Phenomena, 267, 12-16. Andersons, B., Andersone, I., Irbe, I., Fridrihsone, V., Lūsis, R. Exploration of waterlogged piles and wooden constructions of Riga Dome Cathedral. IRG/WP 17-10901.