M. sc. chem Velta Fridrihsone

Izglītība

2016 - Iegūts dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijāRīgas Tehniskā universitāte;

Zinātniskās intereses un kompetence

Papīrapapīra līmvielu ķīmiskās un mehāniskās īpašībasPapīra restaurācija un konservācija

Nano - celuloze un tās atvasinājumiCietā biokurināmā mitruma un pelnu satura analīzes.

Nozīmīgākie projekti

2017 – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta grants “Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai” (RenModCell).

Papildus informācija

2015 – prakse Latvijas Nacionālajā arhīvā, Dokumentu preventīvās saglabāšanas nodaļā;

Kopš 2017 – Koksnes ķīmijas skolotāja PIKC .Rīgas Valsts tehnikums.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Laka, M., Skute, M., Janceva, S., Fridrihsone, V., Sable, I., Vecbiskena, L., Grinfelds, U., Andze, L., Zoldners, J. Nanoparticle gels Obtained from Hardwood and Softwood Bark for Reinforcing of PaperSolid State Phenomena, 2017, 267, 12-16.
  2. Andersons, B., Andersone, I., Irbe, I., Fridrihsone, V., Lūsis, R. Exploration of waterlogged piles and wooden constructions of Riga Dome Cathedral. IRG/WP 17-10901.