Dr.sc.ing. Vladimirs Jakušins

Izglītība

1992 - Doktora zinātniskais grāds inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.), inženierzinātnes; Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Tehniskās Universitātes Habilitācijas padome H-02​

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretānu pārklājumu un putuplastu tehnoloģisko un materiālu zinātņu pētījumi.

Nozīmīgākie projekti

2018-2020 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Light Weight Polyurethane Insulation for the Bulkhead of Ariane Rocket, Produced with the Next Generation Blowing Agents and Environmentally Friendly Catalysts (CRYOFOAMS-LW) (Nr.4000124200/18/NL/SC), vadošais pētnieks 2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), vadošais pētnieks 2015-2017 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Rigid Polyurethane Foams for External Tank Insulation for Launcher Upper Stages (CRYOFOAMS) (Nr.400011453/15/NL/NDe), vadošais pētnieks 2014-2017 - VPP 6 - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), apakšprojekta Nr. 3 Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, aktivitāte Poliuretānu pārklājumus ar samazinātu degamību uz fosforu saturošu poliolu bāzes koksnes aizsardzībai izstrāde, vadošais pētnieks

Papildus informācija

2018 – Latvijas Zinātņu akadēmijas “Gada balva zinātnē 2017” laureāti LVKĶI Polimēru laboratorijas zinātnieki - Dr. U.Stirna, Dr. U.Cābulis, Dr. V. Jakušins, Mg.sc.ing. M. Kirpļuks, Mg.sc.ing. A. Fridrihsone par darbu "Izstrādāts efektīvs siltumizolācijas materiāls: putupoliuretāna kompozīcija, kur izmantota Latvijā iegūstamā rapšu eļļa"

Nozīmīgākās publikācijas

Yakushin, V., Abolins, A., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Polyurethane coatings based on linseed oil phosphate ester polyols with intumescent flame retardants. - Fire and Materials, 2019, 43-1, 92-100 (Doi: 10.1002/fam.2672). Zeltins, V., Yakushin, V., Cabulis, U., Kirpluks, M. Crude tall oil as raw material for rigid polyurethane foams with low water absorption. - Solid State Phenomena, 2017, 267, 17-22 (Doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.267.17). Yakushin, V., Misane, M., Bikovens, O., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Synthesis of trimethylolpropane esters of tall oil fatty acids and properties of polyurethane coatings on their basis. - Journal of Coatings Technology and Research, 2016, 13-2, 317-324 (Doi: 10.1007/s11998-015-9747-3). Stirna, U., Fridrihsone-Girone, A., Yakushin, V., Vilsone, D. Processing and properties of spray-applied, 100% solids polyurethane coatings from rapeseed oil polyols. - Journal of Coatings Technology and Research, 2014, 11-3, 409-420 (Doi: 10.1007/s11998-013-9545-8). Stirna, U., Beverte, I., Yakushin, V., Cabulis, U. Polyurethane and polyisocyanurate foams in external tank cryogenic insulation. - Polymers at Cryogenic Temperatures, 2013, 9783642353352-1, 203-244 (Doi: 10.1007/978-3-642-35335-2_10).