Inovatīva kompozītmateriāla izstrāde videi draudzīgam iepakojumam uz hibrīda polimēra matricas bāzes, saturoša kviešu salmus un funkcionālās piedevas no lignocelulozes blakusproduktiem

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2024 līdz 31.12.2026

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2023/1-0605

Projekta vadītājs

Galia Shulga

Iesaistītās laboratorijas

Lignīna ķīmijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada konkurss (LZP FLPP 2023/1)

Projekta mērķis

Izstrādāt jaunu, inovatīvu, videi draudzīgu kompozītmateriālu, kas sastāv no otrreizēji pārstrādātas polipropilēna/polipienskābes polimēru matricas, pildītas ar modificēto lignocelulozi, un funkcionālām bioloģiskām piedevām no koksnes biorafinēšanas atlikumiem, kā arī - optimizēt iegūtā kompozīta pārstrādes tehnoloģiju pārtikas beramo produktu uzglabāšanas konteineru izgatavošanai.

 

Saskaņā ar ES direktīvām, videi draudzīga iepakojuma izstrāde no bioloģiski noārdāmiem un pārstrādātiem materiāliem ir starp deviņiem prioritārajiem inovācijas virzieniem. Diemžēl plastmasas kā iepakojuma izmantošana saglabās savas pozīcijas arī nākotnē. Tādējādi, galvenais uzdevums, lai maksimāli samazinātu plastmasas iepakojuma negatīvo ietekmi uz vidi, ir kompozītmateriālu iepakojuma izstrādāšana ar maksimālu bioloģiski noārdāmo sastāvdaļu saturu. Tiks pētīts reciklētā polipropilēna ar polipienskābi kā polimēru matricas maisījums, modificētu kviešu salmu kā pildvielas un valorizēta natronlignīna un ekstrahētās suberīnskābes kā funkcionālo piedevu izmantošana jaunā kompozītmateriāla iepakojuma iegūšanai. Tiks izstrādāta lignīna bezatkritumu valorizācijas tehnoloģija efektīva saderības līdzekļa iegūšanai, kā arī suberīnskābju ar noteiktu ķīmisko sastāvu un plastificējošām īpašībām ekstrakcijas optimālo apstākļu izvēle, to kā lubrikantu lietošanai.

 

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija.

Budžets: 295 014,00 EUR

 

Projekta īstenošanas gaita

01.01.2024 - Uzsākta projekta īstenošana.