Inovatīvi micēlija biokompozīti (MB) no augu atlikumu biomasas ar uzlabotām īpašībām ilgtspējīgiem risinājumiem

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2024 līdz 31.12.2026

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2023/1-0633

Projekta vadītājs

Ilze Irbe

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada konkurss (LZP FLPP 2023/1)

Projekta mērķis

Projekta ietvaros tiks izstrādāti inovatīvi micēlija biokompozīti (MB) no sēnes micēlija un augu valsts atkritumiem ar uzlabotām fizikāli mehāniskajām un metālu sorbcijas īpašībām, kuri ir konkurētspējīgi ar sintētiskajiem putu materiāliem un tradicionālajiem kompozītmateriāliem. Lauksaimniecības un kokrūpniecības ražošanā veidojas biomasas atkritumi, kuru utilizācijai nepieciešami jauni risinājumi. Sintētiskie siltumizolācijas un iepakojuma materiāli piesārņo vidi, jo nav biodegradējami. Smagie metāli izraisa vides piesārņojumu, un to savākšanā aktuāli ir izmantot jaunus, videi draudzīgus biosorbentus.
MB būs inovatīvs biomateriāls, kas risinās biomasas atkritumu utilizācijas un vides piesārņojuma jautājumus. Projektā paredzētās aktivitātes:

  1. MB izveide no sēnes micēlija un augu valsts biomasas atkritumiem; procesa optimizācija.
  2. MB īpašību uzlabošana ar dabīgām vielām (hitīns, suberīnskābe u.c.).
  3. MB fizikāli mehānisko un biodegradācijas īpašību izvērtējams atbilstībai ekoloģisku izolācijas un iepakojuma materiālu kategorijai.
  4. Metālu sorbcijas īpašību izvērtējams pielietojumam vides piesārņojuma mazināšanai.

 

 

Projekta īstenošanas gaita

01.01.2024 - Uzsākta projekta īstenošana.