Institūta pakalpojumi

SUPERBINDER   Unikālākais produkts pasaulē - Bērza tāss suberīnskābju saistviela nekaitīgu mēbeļu, kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanai. Projekts tiek realizēts ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. 2. 1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1. 2. 1. 2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Zinātniskā darbība

Koksnes un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām būvniecībai.

Biorafinēšana kā metode, lai iegūtu ķīmiskos savienojumus un gala produktus.

Zaļās ķīmijas produktu un polimēru ieguve no koksnes un augu valsts biomasas.

Misija, Vīzija

KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

Mūsu vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.