Ievēlēta jauna LVKĶI Zinātniskā padome, pieņemti grozījumi padomes nolikumā

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

LVKĶI Zinātnieku pilnsapulcē 2023. gada 9. martā

  1. Tika pieņemti grozījumi LVKĶI Zinātniskās padomes nolikumā:

Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” zinātniskās padomes nolikums (redakcija pieņemta 09.03.2023).

  1. Tika ievēlēta jauna LVKĶI Zinātniskā padome 11 locekļu sastāvā ar 4 gadu pilnvaru periodu:

 

LVKĶI Zinātniskā padomes sēdē 2023. gada 10. martā

  1. Tika ievēlēts LVKĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr. Jānis Rižikovs ;
  2. Tika ievēlēts viens LVKĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks Dr. Laura Andže ;
  3. Tika ievēlēts LVKĶI Zinātniskās padomes sekretārs Dr. Arnis Kokorevičs .

 

A P S V E I C A M !!!