Dr. ķīm. Anrijs Verovkins

Izglītība

2013 - iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds, ķīmijas nozares koksnes ķīmijas apakšnozarē (Dr. chem.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Dažādu lignocelulozes materiālu (koksne, miza) modificēšana, to pielietojums koksnes - polimēru kompozītu materiālos

Nozīmīgākie projekti

2020 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna-hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām (LignoHitBiopolimerKM). Vadītājs.

2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna polimērkomplekša, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Vadītājs.

2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem, kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Vadītājs.

2017-2020 - ERAF - Koksnes ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi. 1.1.1.1/16/A/133. Izpildītājs.

2011-2015 - ERAF - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte. Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr L-KC-11-0004). Izpildītājs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A.Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953.
  2. Gaidukova G., Ivdre A., Fridrihsone A., Verovkins A., Cabulis U., Sergejs G. (2017). Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. Industrial Crops and Products. 102, 133–143.
  3. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials -Selected Processes at the Wood Processing. Vol. 688, 122-130
  4. Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287
  5. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008) New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; Vol. 483, 1333-1347