Marts 2019

Ievēlēta institūta Zinātniskā padome

20 Mar 2019 - 13:42
2019. gada 19. martā LVKĶI Zinātnieku pilnsapulce ievēlāja jaunu LVKĶI ZInātnisko padomi 11 zinātnieku sastāvā:

LVKĶI rīko: The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials (GCNPM 2019), 9-11 October 2019, Riga, Latvia

18 Mar 2019 - 15:22

LVKĶI rīko starptautisku konferenci The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Material (GCNPM 2019) , kas norisināsies Rīgā, no 9.-11.oktobrim 2019. gadā.
Vairāk informācijas šeit

Izmaiņas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta nolikumā

15 Mar 2019 - 12:10
2019. gada 14. martā LVKĶI Zinātniskā padome veica izmaiņas "Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums", paredzot ka institūta zinātnieku pilnsapulce ievēl institūta zinātnisko padomi uz četriem gadiem (2009. gada 31. marta versija paredzēja piecu gadu ZInātniskās padomes pilnvaru termiņu).
Pilns LVKĶI Nolikuma teksts šeit.

Dr. Oskars Bikovens - Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze, 20.02.2019

1 Mar 2019 - 16:54
Institūta pētnieks Dr.chem. Oskars Bikovens 2019. gada 20. februārī piedalījās Rīgas Plānošanas reģiona organizētajā seminārā, ar ziņojumu "Aļģu  biomasas  izmantošanas  iespēju  analīze", kurā viņš iepazīstināja ar jaunākajiem pētījumiem par aļģu biomasas izmantošanu, lai noteiktu aļģu savākšanas, izvietošanas un turpmākās izmantošanas paņēmienus, tostarp, arī jaunu produktu ražošanā un pakalpojumu radīšanā.

Dalība konferencē - Materials Science and Applied Chemistry” (MSAC 2018), October 26, 2018, Riga, Latvia

1 Mar 2019 - 15:58
LVKĶI zinātnieki starptautiskajā konferencē Materials Science and Applied Chemistry” (MSAC 2018), October 26, 2018, Riga, Latvia piedalījās ar 10 stenda referātiem: