Maijs 2018

APSVEICAM - Dr.chem. Māris Lauberts

24 Maijs 2018 - 10:20
Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0 (Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 21.maijs).

Dalība konferencē - The 3rd International EPNOE Junior Scientists Meeting, 14-15 May 2018, Maribor, Slovenia

23 Maijs 2018 - 17:37
LVKĶI jaunās zinātnieces - pētniece Dr. Inese Fiļipova, pētniece Maģ. Kristīne Meile un zinātniskā asistente Maģ. Velta Fridrihsone piedalījās