Septembris 2022

LVKĶI piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības

14 Sep 2022 - 17:55
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties
institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības:
16.09.2022 - Komercializēšanas objekts: No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības