Jūlijs 2022

LZA Gadagrāmata - LVKĶI pētījumi koksnes aizsardzības jomā

13 Jūl 2022 - 10:05
Informācija par institūta pētījumiem koksnes aizsardzības jomā iekļauta Latvijas zinātņu akadēmijas 2022. gadagrāmatas izdevumā angļu valodā “THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES YEARBOOK 2022” . Raksts sniedz pārskatu par LVKĶI Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vēsturi, pašlaik veiktajiem pētījumiem un realizētajiem projektiem, izmantot'ajām iekārtām un metodēm, sadarbību ar ražotājiem un ieguldījumu kultūras pieminekļu saglabāšanā.

LZA Gadagrāma 2022 - LVKĶI pētījumu komercializācija

13 Jūl 2022 - 09:04
Informācija par veiksmīgu pētījuma rezultātu komercializāciju iekļauta Latvijas zinātņu akadēmijas 2022. gadagrāmatas izdevumā angļu valodā “THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES YEARBOOK 2022” zinātnes komercializācijas sadaļā. Pētījumu par betulīna iegūšanu, tehnoloģijas attīstību un mērogošanu veica LVKĶI vadošie pētnieki Aigars Pāže un Jānis Rižikovs kopā ar A/S Latvijas Finieris pārstāvjiem Ingusu Virsi un Kristapu Stankusu.