Marts 2023

Ievēlēta jauna LVKĶI Zinātniskā padome, pieņemti grozījumi padomes nolikumā

12 Mar 2023 - 19:47
LVKĶI Zinātnieku pilnsapulcē 2023. gada 9. martā

Tika pieņemti grozījumi LVKĶI Zinātniskās padomes nolikumā:

Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” zinātniskās padomes nolikums (redakcija pieņemta 09.03.2023).