Novembris 2019

LZA Lielo medaļu saņem LVKĶI vadošais pētnieks Dr. Bruno Andersons

22 Nov 2019 - 15:43
A P S V E I C A M !!!
Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē 2019. gada 21. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu saņēma akadēmiķis, LVKĶI vadošais pētnieks Dr. Bruno Andersons, kam tā piešķirta par būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā. LZA Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir par izciliem radošiem sasniegumiem.